Jelínek Josef *1871 - 1945
Malíř, grafik, sochař, profesor kreslení. Studium na AVU Praha u prof. Pirnera a na akademii v Bruselu. Studijní cesty v Paříži. Dále Toman str.429.