Kamenický Josef Jiří *1910
Malíř v Brně, studia na AVU u prof. Nechleby. Dále Toman str.458.