Kraus F. J. *1904
Malíř a grafik. ČVUT prof. O. Blažíček. Na AVU T.F.Šimon. Soukromá studia Paříž, Brusel, Mnichov. Studijní cesty po Evropě a severní Africe.Dále Toman str.560.