Kuneš Karel *1898
Malíř a grafik. Studia u prof. Trefného a Proškovce.Dále Toman str.592.