Langer Karel *1878 - 1947
Mařákovec. Studia u J. Mařáka a na AVU u prof. Ottenfelda. Studijní cesty Jugoslávie, Dubrovník,u prof. Beneše Knupfra v Římě. Dále Toman str.8.