Lasák Oldřich *1884
Malíř a grafik. Studia na AVU, žák prof. Roubalíka, Bukovce a Schwaigra. Dále Toman str.10.