Líbal Franta *1896
Studia na AVU u prof. Borkovce a Pirnera. Dále stuia v Mnichově, Drážďanech a ve Frankfurtu n. Mohanem. Dále Toman str. 30-31.