Obšil Jan *1908 - 1983
Akademický malíř Jan Obšil se narodil 5. 12. 1908 v Hustopečích na Břeclavsku. V letech 1930 – 1936 studoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Maxe Švabinského. Jeho díla v sobě vliv svého učitele nezapřou. Vyznačují se však členitějším rukopisem a výrazným koloritem, směřujícím skoro až k expresionismu. Později se malíř živil jako scénograf ve Státním divadle Ostrava. Jeho díla má ve svých sbírkách Galerie výtvarného umění v Hodoníně a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jan Obšil zemřel 13. 4. 1983 v Ostravě. 1