Pospíšil Jan Bohumil *1898
Žák O. Nejedlého na AVU. Studijní cesty Itálie, Jugoslávie, Karpaty, Polsko. Dále Toman str.303.