Porš Gustav *1888
Studia u Václav Jansy, prof. Jaksche, na AVU u prof. Bukovce a Preislera. Studijní cesty Bosna, Hercegovina, Dalmácie. Dále Toman str.301.