Příhoda Jindřich *1892
Malíř, grafik a ilustrátor. Žák prof. Bukovce, Preislera, Hynaise na AVU. Dále Toman str.326.