Sedláček Vojtěch *1892
Malíř a grafik. Žák prof. Pirnera a Švabinského na AVU. Dále Toman str.402.