Skála Karel *1908
Studia na AVU u prof. Nechleby. Malíř podobizen, figur, zátiší ovoce a krajin. Dále Toman str.453.