Sklenář Zdeněk *1910 - 1986
Malíř a grafik. Žák Umprum u prof. Hofbauerera a Kratochvíla. Dále Toman str. 454.