Trnka Jiří *1912
Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, filmový výtvarník. Žák UMPRUM u Bendy. Dále Toman str.606.