Tůma Karel *1859 - 1936
Portrétista a krajinář. Vystudoval pražskou AVU. Dále studia ve Vídni u prof. Eisenmengera a Allemandy. Dále Toman str.612.