Turek František *1916
Malíř a kreslíř. Soukromá studia u Špilara, Kysely, Beneše a Šilhavého. Dále Toman str.613.