Uprka Joža *1861 - 1940
Malíř a grafik. Studia na pražské AVU u prof. Čermáka a Lhoty. Na akademii v Mnichově u prof. Gysise a Seitze. Dále Toman str.622 - 625.