Zápeca Karel *1893
Malíř a spisovatel. Žák prof. Solovjeva na akademii v Petrohradě. Studijní cesty po Sibiři, Asii, Německu. Dále Toman str.720.