Zavřel František *1891
Malíř krajinář. Soukromá studia u J. Přibíka a Vl. Sychry a Maliny. Dále Toman str.722.