Zavázal František *1878
Zejména malíř zátiší. Soukromá studia ve Vídni. Dále Toman str.722.