Novák Vladimír *1898
Malíř a umělecký výtvarník. Dále Toman str.211.