Koutský Václav *1907
Nar. v Líšnici u Č. Budějovice. Žák na AVU v Praze - Loukota, Obrovský. Studijní cesty po Francii. Dále Toman str. 545.