Krejčí Jiří *1899
Malíř a kreslíř. Žák na AVU u Bukovce a Švabinského. Dále Toman str.562.