Wagner Karel *1886 - 1963
Studium na Ukrajinské akademii v Praze a soukromě u prof. Záhela. Dále Toman str.681.