Příhoda Václav *1888 - 1941
Žák prof. Bukovce a Hynaise na AVU. Cesty po Egyptě a Pokarpatské Rusi. Dále Toman str.326.