Svoboda Josef *1901
Malíř, grafik. Studia u mal. Čiháka a grafiku u Alexandra DePiana. Studijní cesty Afrika, Francie, Turecko, Jugoslávie, Itálie. Dále Toman str.509.