Novák Karel *1915
Malíř, krajinář. Dále Toman str.210.