Bauch Jan *1898 - 1995
Malíř, grafik a sochař v Praze Bubenči. Studuje u prof. Dítěte, Brunnera a Švabinského.Vystavuje v Paříži, Miláně, Philadelfii, Benátkách, Moskvě, Mnichově a dalších metropolích. Jeho obrazy vlastní Národní galerie.Dále Toman str.44.