Beneš Vincenc *1883 - 1979
Malíř a grafik v Praze, žák na AVU u prof. Bukovce a Ottenfelda, studoval společně - Feigl, Filla, Kubišta, Nowak, Špála a další. Paříž - 1907, Drážďany, Berlín.Dále Toman str.55