Jelen Otto *1898
Studium u Dítěte, Beneše a Kysely.Dále Toman str.427-428.