Solovjev Arkadi *1902
Malíř a grafik. Žák na AVU u prof. Nechleby a Nejedlého. Studijní cesty Itálie, Francie, Německo, Korsika. Dále Toman str.470.