Horký František *1879 - 1936
Malíř a grafik. Studium na AVU u prof. Ženíška. Studijní cesty Paříž, Mnichov, Holandsko. Dále Toman str.370-371.