Koch Ludwig *1866 - 1934
Rakouský malíř žijící ve Vídni. Studoval na AVU ve Vídni u prof. Allemanda a Eisenmengera. Jeho hlavním tématem byly koně spojené s vojenskou tématikou. Jeho díla jsou ve sbírkách předních rakouských a německých galerií.