Jílek Jan *1905
Malíř figuralista a krajinář. Studia u Blažíčka, Hofbauera na AVU Praha a ve spec. škole u prof. Nowaka. Dále Toman str.434-435.