Vondráček Josef *1906
Soukromá studia u prof. K. Beneše a F.V. Danihelky. Dále Toman str.665.