Mánes Antonín *1784 - 1843
Malíř, krajinář. Studia u prof. Postla na AVU. Dále Toman str.73 - 74.