Šimůnek Jaroslav *1872 - 1939
Malíř a grafik. Studia v Německu u prof. Schönlebera a v Praze u A. Slavíčka. Malíř pražských zákoutí a trhů. Dále Toman str.536 - 537.