Procházka Antonín *1882 - 1945
Malíř, kreslíř a profesor na AVU, národní umělec, žák Umprum a AVU u Schwaigera. Studijní cesty po Německu. Dále Toman str.315 - 316.