Chaloupka Karel *1889
Studium na AVU u prof. Nejedlého, Obrovského, Švabinského. Dále Toman str.394.