Písecký /Liška/ Josef *1878 - 1954
Studijní cesty Jadran, Itálie. Dále Toman str.278.