Nejedlý Otakar *1883 - 1957
Malíř, ilustrátor, prof. na akademii. Studia soukromně u prof. Engelmüllera a A. Slavíčka. Studijní cesty Řím, Indie, Ceylon. Později profesorem na AVU. Dále Toman str.191 - 192.