Hodek Josef *1888 - 1973
Malíř a grafik v Plzni. Studium u svého otce a u J. Váchala v Praze.Dále Toman str.346.