Mudroch Bedřich *1898 - 1962
Studia u prof. Dítěte, Brunera a na AVU u prof. Švabinského. Dále Toman str.162.