Burian Zdeněk *1905 - 1981
Figurální malíř a portrétista, ilustrátor knih. AVU u Obrovského.Dále Toman str.119.