Hosperger Emanuel *1891
Malíř mořských motivů. Studium na AVU Mnichov u prof. Brucknera. Dále Toman str.374.