Kremlička Rudolf *1886 - 1932
Malíř, kreslíř a grafik. Studia na AVU u prof. Schwaigra. Studijní cesty Holandsko a Paříž. Dále Toman str.564.