Vaner Václav *1896
Soukromá studia u Kalvody, Janovského, Smilíka a Petříčka. Studijní cesty po Jugoslávii, Turecku, Rumunsku a Francii. Dále Toman str.638.