Pelíšek František *1896 - 1937
Malíř a grafik. Žák UMPRUM u prof. Kysely. Později působil v Brazílii jako profesor na Skola de Bellas artes. Dále Toman str.258.