Šnejdr František *1914
Malíř a kreslíř. Zobrazuje selské dvory, vesnická zákoutí a květinová zátiší. Dále Toman str.547.